Henrik Lindståhl

Henrik är ledamot i kårstyrelsen och äventyrarledare.

Titel: Styrelseledamot, ledare

E-post: henrik.lindstahl@gmail.com

Telefon: 013 - 21 10 12