Monica Svenselius

Monica är ledamot i kårstyrelsen tillika sekreterare och ansvarig ledare för utmanaravdelningen Vättarna.

Titel: Styrelseledamot, sekreterare, ledare

E-post: monica.svenselius@telia.com

Telefon: 013 - 50100

Mobil: 0708 - 745787