Föräldramöte

Vi har hållit föräldramöte för att berätta om vår verksamhet. Vi berättade om scouting, kårens verksamhet och vilka kurs- och utbildningsmöjligheter det finns för de som vill bli ledare. För de som inte hade möjlighet att komma så finns bildspelet som vi visade.  Om man vill veta mer så kontakta era barn ledare eller kårens ordförande.